Serveis

Matrimonial i Família

Som conscients de que els procediments matrimonials i familiars han de rebre un tracte personalitzat i una màxima confidencialitat, a més de no existir dos procediments idèntics. 

Accidents de circulació

Els danys ocasionats en un accident de circulació requereixen una indemnització equilibrada i justa amb l’objectiu de minimitzar les conseqüències causades.

Incapacitats laborals

Assessorem als nostres clients per a l’obtenció legal d’incapacitats laborals davant l’ Institut Nacional de la Seguretat Social, Mútues d’Accidents de Treball i Enfermetats Professionals i posteriorment, davant del Jutjats de lo Social.

Dret Penal

Oferim un tracte personal i adequat a les necessitats del client, amb la màxima responsabilitat i confidencialitat que exigeix el Dret Penal en particular.

Negligències mèdiques

A Río & Santos Advocats assessorem als pacients que han sofert una negligència mèdica o un funcionament inadequat dels serveis sanitaris, públics o privats, per a que siguin indemnitzats econòmicament

Dret Bancari

És una pràctica habitual en les famílies, destinar una part del capital a aconseguir una remuneració, ja sigui periòdica o anual, mitjançant la contractació de productes dirigits a l’estalviament o a la inversió.

Responsabilitat civil

Oferim assessorament per a la reclamació judicial i extrajudicial de danys i perjudicis

Accidents de treball

Assessorem als treballadors que han sofert un accident de treball per a que pugin reclamar indemnitzacions si es demostra que l’empresari ha incomplert la normativa de Prevenció de Riscos Laborals.

Herències

És força freqüent que entre els hereus no hi hagi un acord sobre la distribució dels béns de l’herència o sobre la valoració dels mateixos.

Dret Inmobiliari i Dret de la Construcció

A Río & Santos Advocats prestem assessorament jurídic – tècnic en les branques de Dret Immobiliari i Dret de la Construcció.

Arrendaments i desnonaments

A Río & Santos Advocats assessorem a particulars i a empreses en els procediments d’arrendaments i desnonaments.

Menors

Els menors gaudeixen d’una protecció especial, no només en els procediments de família, sinó també dins de les diferents branques del Dret.

Reclamació de deutes

Té factures, xecs, lletres de canvi i / o pagarés sense cobrar? A Río & Santos l’ajudem a tramitar els procediments judicials, monitoris i canviaris, per tal d’exigir al deutor l’abonament de les factures, xecs, lletres de canvi i pagarés d’impostos.

Dret a l´Honor, a la Intimitat i a la pròpia Imatge

Prestem assistència jurídica en les intromissions il·legítimes de particulars i mitjans de comunicació que afecti als Drets de l’Honor, a la Intimitat i a la pròpia Imatge.

Seguretat Social

A Río & Santos Advocats assessorem als nostres clients davant de qualsevol tràmit legal que es realitzi davant de l’ Institut Nacional de la Seguretat Social, Mútues d’Accidents de Treball i Enfermetats Professionals i posteriorment, davant dels Jutjats de lo Social.

Propietat Intel.lectual

A Río & Santos Advocats oferim assessorament legal a particulars i a empreses en propietat intel·lectual.

Contacte

e-mail:

info@riosantosabogados.es

Teléfono:

985 253 750

Móvil:

689 211 982

Mapa

mapa

Cargando mapa...

On estem?

localizacion_oviedoOVIEDO

C/ Doctor Casal nº 3 - (Edificio Quorum)
Piso 3º B

CP: 33001

localizacion_villaviciosaVILLAVICIOSA

C/ Magdalena nº 6 - Piso 1º E

CP: 33300

Diseño web:: ticmedia.es

Aviso legal